Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Kursy pierwszej pomocy oferujemy osobom nie związanym z medycyną. Nasi trenerzy to ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu, którzy na co dzień pracują w Jednostkach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Prowadzimy kursy stacjonarne i wyjazdowe w tym również plenerowe połączone z ćwiczeniami w sytuacjach symulowanych. Zapraszamy na szkolenia: 
Warunki uczestnictwa: 

Szkolenia medyczne zawodowe | Profesjonalne szkolenia medyczne

Nasza firma realizuje szkolenia dla szkół, firm, urzędów, osób indywidualnych jak również pracowników służb medycznych. Gwarantujemy wysoką jakość wszystkich kursów dzięki specjalnie dobranej kadrze instruktorskiej posiadającej obfite doświadczenie z zakresu ratownictwa medycznego. Dysponujemy pełnym zapleczem sprzętowym pozwalającym na symulowanie każdej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.

ZAPISY POD NR TELEFONU: +48 697 637 148

Przepisy Prawne:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 pażdziernika 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:  

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Organizowane przez nasz zespół – profesjonalnych instruktorów ( lekarzy, ratowników, psychologów) szkolenia i kursy pierwszej pomocy składają się głównie z ćwiczeń praktycznych, pozorowanych akcji ratunkowych. Zapewniamy dostęp do najnowocześniejszego sprzętu niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy, w tym niezbędnego do prowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej defibrylatora. Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności. Uczestnicy kursów KPP kończących się egzaminem teoretyczno-praktycznym otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu tytułu “Ratownika”.Kurs pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach. 

ZAPISY POD ADRESEM E-MAIL: izi-med@wp.pl

CENNIK

Szkolenia medyczne zawodowe

Seminarium 8 pkt.
200 zł. brutto / 1 osoba ( przy grupach powyżej 5 osób cena za 1 osobę 150 zł. brutto )
KPP
600 zł. brutto / 1 osoba
Recertyfikacja
200 zł. brutto / 1 osoba

Nasza lokalizacja

ul. Spacerowa 29
26 – 800 Białobrzegi

Dane firmy

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IZI – MED s.c.
Izabella Kwiecińska
Paweł Grabarczyk
NIP: 798-145-64-00

© Copyright 2020 Izi-Med s.c. Realizacja: PRESTOMEDIA